Ultima actualizare: 23.05.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI? 

COMȘA RUXANDRA, în calitate de Psiholog Clinician, Psihoterapeut Psihanalitic și Formator,  prin intermediul Cabinetului său Individual de Psihologie (în continuare ”Cabinetul”), oferă asistență psihologică/intervenții psihologice precum: psihodiagnosticul, evaluarea psihologică, intervenția psihologică și psihoterapia individuală, de familie și de grup, pentru tratamentul depresiei, tratamentul anxietății, terapiei pentru copii, adolescenți și adulți, terapie online, grupuri de suport și dezvoltare personală. 

Pe lângă tipurile de intervenții psihologice menționate mai sus, mai pot fi tratate și diverse alte probleme, respectiv: Dificultăți legate de doliu sau pierdere, Traume, Dependențe sau compulsii, Depresia generată de o boală cronică sau cancer, Lipsa de stimă de sine, Tulburări de comportament, Tulburări alimentare, Fobii și atacuri de panică. 

Datele de contact sunt:

Adresa Cabinetului Individual de Psihologie (punct de lucru): București, str. Ioan Vodă Caragea nr. 25 (zona Piața Romană). 

Adresă de e-mail: ruxandracomsa@gmail.com

Nr. de tel.: 0752.171.237

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Cabinetul Individual de Psihologie COMȘA RUXANDRA, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților (persoane fizice), partenerilor contractuali/colaboratorilor (ex.: cabinete de psihiatrie/psihologie, contabilitate, etc.) precum și datele altor persoane fizice care interacționează cu Cabinetul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. În cazul consimțământului, acesta este păstrat pe perioadă nelimitată.
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În vederea completării și transmiterii formularelor de Contact (,,Contact”) și de Programare pentru o consultație (”Programează-te pentru o consultație”) de pe website-ul Cabinetului – www.ruxandracomsa.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail și orice alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate (”Spune-mi pe scurt despre problema ta”) pentru a putea reveni cu un răspuns adecvat. 

Pentru încheierea Contractului de specialitate cu pacientul, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume pacient (în cazul copiilor minori cu vârsta până la 18 ani se prelucrează suplimentar numele, prenumele părinților/aparținătorilor legali, urmând ca după această vârstă să se încheie un contract distinct cu persoana majoră), semnătură pacient/aparținător legal, adresă de domiciliu, date referitoare la actul de identitate (serie și număr), număr de telefon, adresă de e-mail.  

Pentru efectuarea plăților/emiterea facturilor aferente consultațiilor de specialitate, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume pacient (în cazul copiilor minori, pe lângă numele lor se mai prelucrează și numele, prenumele părinților/ aparținătorilor legali), adresă de domiciliu, date număr de telefon, adresă de e-mail.  

Pentru stabilirea unor contacte necesare desfășurării consultațiilor de specialitate și în mediul online (pe Whatsapp, Zoom, e-mail) prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, date de contact mesagerii/chat ale rețelelor de socializare, în special WhatsApp, Messenger, Telegram etc).

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookies sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie-uri

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-e. 

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte/consultații de specialitate; 
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (ex.: în contextul transmiterii unor mesaje personalizate, actualizări de asistență etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Cabinet (ex.: exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Cabinetului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt stocate în vederea prelucrării lor pe tot parcursul colaborării/relației noastre de ordin contractual și, implicit, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică de confidențialitate sau perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor, de contabilitate etc.

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Cabinetului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.) 
 • Partenerilor contractuali / colaboratorilor Societății care ne oferă servicii servicii specifice (servicii de contabilitate/fiscale, servicii juridice, servicii IT și de dezvoltare software, servicii de curierat, de transfer de voce și date, servicii bancare și de plăți, servicii de monitorizare a acceselor etc.), în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea acestor servicii în relația cu Societatea.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Cabinet nu sunt transferate de către acesta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European. 

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Cabinetul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. 

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces; 
 • Dreptul de rectificare; 
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: ruxandracomsa@gmail.com prin poștă sau curier la adresa sediului profesional: str. Caragea Ioan Vodă nr. 22, et. 3, ap. 4, sector 1, București. 

Buna ziua! Cu ce va pot ajuta?